Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

IV SA/Wa 2612/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-15

przednie, opony, tłumiki, maski, klapy tylne, osuszone silniki w ilości [...] szt., błotniki, węże do klimatyzacji i do wspomagania, puste zbiorniki wodne, elementy...
, drzwi, pasy przednie, opony, tłumiki, maski, klapy tylne, osuszone silniki w ilości 15 szt., błotniki, węże do klimatyzacji i do wspomagania, puste zbiorniki wodne...

II OSK 451/11 - Wyrok NSA z 2012-07-06

. Podczas przeprowadzonych oględzin stwierdzono 13 sztuk zdemontowanych samochodów osobowych (pustych karoserii) oraz 7 sztuk częściowo uszkodzonych samochodów. W trakcie...
. Skarżący nabywali samochody, głównie osobowe, w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem internetowych portali aukcyjnych. Powyższe potwierdza 13 faktur wystawionych przez podmioty...

II OSK 2019/13 - Wyrok NSA z 2015-03-25

, drzwi, pasy przednie, opony, tłumiki, maski, klapy tylne, osuszone silniki w ilości 15 szt., węże do klimatyzacji i do wspomagania, puste zbiorniki wodne, elementy...
na części, wg faktury z dnia 10 lutego 2009 r. oraz iż nowe części zostały zakupione w Polsce, a używane w stacjach demontażu w Wielkiej Brytanii bądź w Niemczech. Dowodu...

II SA/Po 243/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

przekazania odpadów nr [...]oraz faktury VAT nr [...] z dnia 31.10.2012 r., które poświadczają fakt przekazania podmiotowi zewnętrznemu 20,02 Mg odpadów stałych z piaskownika...
do separatora; podczas oględzin zbiornik był pusty z uwagi na wywiezienie odpadów dnia 31.10.2012 r.;, - stara przyczepa ciągnikowa, ustawiona przy metalowym otwartym zbiorniku...

IV SA/Wa 511/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-20

na terenie Zakładu spółki nr [...] w [...]. W ocenie Skarżącej, sam zbiornik pusty lub napełniony olejem napędowym o pojemności do 5 000 litrów, stojący na zabezpieczonej...
ilości spalonego paliwa przez silniki tych urządzeń (na podstawie faktur zakupu paliwa). Natomiast uwalnianie emisji do powietrza z toku tankowania oblicza...