Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

I SA/Łd 279/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-08-25

z tym przypomnieć, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, ale bezwzględnie tylko wtedy, gdy podatek ten wynika z tzw. pustych faktur...
wiary. Jeśli faktura jest pusta (nie dokumentuje żadnej transakcji), to okoliczność ta jest objęta świadomością (a najczęściej i wolą) odbiorcy faktury. Z inną sytuacją...

I SA/Rz 7/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-23

nabyć towar, ale z pewnością nie od podmiotów figurujących jako sprzedawcy towarów, gdyż były to firmy nierzetelne, które wystawiały tzw. 'puste faktury'., Na podstawie...
rejestrach i rozliczyła w deklaracjach VAT-7 za okresy od października do grudnia 2013 r., fakturę wystawioną przez 'B' sp. z o.o. sp. k. z dnia 3 października 2013 r...