Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inspekcja sanitarna X

II SA/Bd 171/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-09

obiekt ten był pusty - bez obecności ptaków; na posadzce jak i na zewnątrz przy wejściu do woliery znajdowały się resztki karmy dla ptaków zmieszane wraz z ich odchodami...
, którego dowód przedłożono do sprawy, a który budzi wątpliwości co do prawdziwości wykonania tego zabiegu (brak podpisu M. C., brak faktury)., W przypadku stwierdzenia...