Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

III SA/Gl 758/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-23

i promocja szkół, zakup materiałów dydaktycznych z firmy 'B' - puste faktury, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakup skoroszytów...
i kołonotatników z firmy 'A' - puste faktury) nie mogły być finansowane z dotacji w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Znajduje...

V SA/Wa 423/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

(w przypadku braku umowy), zapłaty za tzw. puste faktury. Organ wskazał, że Gmina w piśmie z 27 sierpnia 2014 r. złożyła zobowiązanie do rzeczowego wykonania zadania...
przekazana po przedłożeniu pisma/wniosku o wypłatę dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, w tym poprawnie opisanymi fakturami, protokołami odbioru...

V SA/Wa 1775/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

przez wykonawcę robót 'była fakturami pustymi, opiewającymi na usługi, które nie zostały dostarczone'. Parafia nie zgodziła się również z ustaleniem Ministra jakoby koszt...
stwierdził, że parafia nie zgadza się z ustaleniami kontroli oraz że rzeczywisty koszt zadania jest tożsamy z określonym w umowie. Powoływał się w tym zakresie na faktury...

I SA/Gd 1270/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-20

(faktury, rachunki); należy bowiem - w szczególności, w przypadku zasygnalizowanych przez organ wątpliwości - dokonać sprawdzenia, czy otrzymane tytułem dotacji środki...
536,40 zł - wydatku dokonano w 2011 r.)., Poz. 3. Zakup energii, wody, ciepła - 19 dokumentów na kwotę 667,22 zł., Organ ocenił, że na dołączonych dokumentach i fakturach...

I SA/Gd 1271/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-20

. Zakup energii, wody, ciepła - 9 dokumentów na kwotę 825,02 zł., Organ ocenił, że na dołączonych dokumentach i fakturach wystawionych na 'A' brak jest adnotacji w jakiej...
, że na dołączonych dokumentach i fakturach wystawionych na 'A' brak jest adnotacji w jakiej części wydatek został poniesiony z udzielonej dotacji, płatności dokonywane...

I SA/Gd 1272/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-20

danego wydatku z daną Szkołą;, Poz. 3. Zakup energii, wody, ciepła - 9 dokumentów na kwotę 981,85 zł., Na dołączonych dokumentach i fakturach wystawionych na 'A' brak...
na kwotę 18.814,86 zł., Organ ocenił, że na dołączonych dokumentach i fakturach wystawionych na 'A' brak jest adnotacji w jakiej części wydatek został poniesiony z udzielonej...

III SA/Gl 142/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-10

p.p.s.a., a więc może być przedmiotem skargi, przepis art. 47 u.f.z.o. określający te czynności w sposób ogólny były faktycznie zbiorem pustym. Z pewnością...
, do których należą m.in. początkowo plany finansowe, a następnie faktury, miesięczne sprawozdania składane przez dyrektorów szkół. Zatem ustalając kwotę wydatków bieżących...

V SA/Wa 1631/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

wynagrodzenia oraz koszty utrzymywania 'pustych' pomieszczeń Świetlicy (np. czynsz i media). Towarzystwo chętnie 'utrzymywałoby ciągłość' funkcjonowania Świetlicy tj...
kulinarnych jako dodatku do deserów, a nie jako samodzielnego napoju, organ odwoławczy nie odniósł się do tej argumentacji, jak i zapisów zawartych w fakturach, dotyczących...