Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

I FSK 1408/15 - Wyrok NSA z 2017-03-09

spółki. Uzasadniał, że za zabezpieczeniem przemawia charakter stwierdzonych nieprawidłowości (posługiwanie się przez spółkę tzw. 'pustymi fakturami'), wysoka kwota...
przemawiają przy tym dodatkowo względy funkcjonalne. Gdyby bowiem przyjąć zgodnie z postulatami strony, że do należności z tytułu wystawienia pustych faktur nie znajduje...

III SA/Wa 4039/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-10

, którego celem byłoby uszczuplenie należności podatkowych. Wskazała, że nie brała udziału w karuzeli podatkowej, nie wystawiała pustych faktur, a wszystkie wykazane fakturami...
ustalać, czy Spółka rzeczywiście nie uczestniczyła w tzw. karuzeli podatkowej, czy nie wystawiała tzw. pustych faktur, i czy decyzja o zabezpieczeniu jest prawidłowa...

III SA/Wa 2767/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-29

dowody pozwalają na stwierdzenie istnienia podejrzenia, że Spółka ujęła w rejestrach VAT tzw. 'puste faktury', niemające potwierdzenia w towarach, a podatek VAT...
, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji czyli tzw. 'pustych faktur', a zatem zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, proceder pozyskiwania 'pustych faktur' zakupu w celu...

I SA/Lu 92/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-24

miało miejsce wystawianie tzw. pustych faktur (w rozumieniu przedstawionym powyżej) oznacza, że dobra wiara ze swej istoty nie może być uwzględniona...
ustalenie, czy mamy do czynienia z tzw. pustą fakturą sensu stricto, czyli jedynie z samym dokumentem, któremu w rzeczywistości w ogóle nie towarzyszyła transakcja...

I SA/Lu 91/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-24

podmiotu realizującego tenże obrót., Ustalenie, że w danej sprawie miało miejsce wystawianie tzw. pustych faktur (w rozumieniu przedstawionym powyżej) oznacza, że dobra wiara...
oznacza, że w konkretnej sprawie istotne jest przede wszystkim ustalenie, czy mamy do czynienia z tzw. pustą fakturą sensu stricto, czyli jedynie z samym dokumentem...

I SA/Ol 654/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-25

przewidywanych zobowiązań podatkowych, wynikającej z procederu pozyskiwania przez stronę 'pustych' faktur zakupu w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. Obszerne uzasadnienie...
podatkowych, wynikającej z procederu pozyskiwania przez stronę 'pustych' faktur zakupu w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych., W świetle powołanych wyżej kryteriów...

I SA/Ol 653/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-17

, wynikającej z procederu pozyskiwania przez stronę 'pustych' faktur zakupu w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. Obszerne uzasadnienie faktyczne i prawne w tym zakresie...
przewidywanych zobowiązań podatkowych, wynikającej z procederu pozyskiwania przez stronę 'pustych' faktur zakupu w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych., W świetle...

III SA/Wa 955/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-13

w okresie od stycznia 2006 r. do stycznia 2007 r. co najmniej 318 sztuk 'pustych' faktur zakupu oraz 'pustych' faktur sprzedaży na rzecz co najmniej 20 przedsiębiorców. Wyjaśnił...

I SA/Łd 680/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-12-02

na rzecz L. F.. Stwierdził także, że teza organu podatkowego, że faktury wystawione przez P. D. to 'puste faktury kosztowe' i nie odzwierciedlają żadnych zdarzeń...
. z o.o i B Sp. z o.o stanowiły puste faktury kosztowe, którym nie towarzyszyła żadna dostawa towarów. Podobnie jak w przypadku decyzji określającej skarżącemu zobowiązanie...

I SA/Ke 101/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-06-14

Administracji Skarbowej w K.. Na poparcie powyższego przedstawił argumenty dotyczące zjawiska 'pustych faktur' i nieprawidłowości organów podatkowych w prowadzonym...
oznaczone sygn. akt UKS2691/W2M/50/153/13 w sprawie o przestępstwo skarbowe polegające na wystawianiu i ujęciu w księgach w grudniu 2008 r. nierzetelnych, tzw. 'pustych...
1   Następne >   +2   5