Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

I SA/Lu 492/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-30

podatnik działał umyślnie, gdyż posiadał wiedzę o fikcyjności prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę, polegającej na wystawianiu pustych faktur., Dlatego organ...
na wystawianiu pustych faktur, ponieważ nie widział sensu i celowości podejmowania działań w zakresie sprawdzenia kontrahenta. Niezrozumiały przy tym jest argument...

III SA 1505/01 - Wyrok NSA z 2003-03-20

umowy najmu, a zatem związana była z działalnością gospodarczą podatnika., Fakt, że w okresie wypowiedzenia umowy lokal był już pusty, a skarżący przeniósł miejsce...
za miesiące II, IV-VII 1998 r. odliczył podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez 'SP' Sp. z o.o. O/O. - dotyczących zakupu oleju napędowego, 'K. Zegary...