Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

VIII SA/Wa 80/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

interesu publicznego autor skargi wskazał m.in., że kwestia tzw. 'pustych faktur' lub nierzetelnych faktur jest problemem notoryjnym i zdarza się w praktyce wielu...
dogłębne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy podatkowej, w której pojawił się problem tzw. 'pustych' czy nierzetelnych faktur. W interesie publicznym jest chronienie...

II FSK 155/15 - Wyrok NSA z 2017-02-22

problem 'pustych' i nierzetelnych faktur i podjąć działania mające na celu przeciwdziałanie tej patologii życia gospodarczego potrzeba czegoś więcej niż czuwania...
statutowej Izby jest przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym i podejmowanie działań mających na celu eliminowanie patologicznej praktyki wystawiania 'pustych' faktur; nadto...

I SA/Gl 621/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-04

postępowania na prawach strony w każdym postępowaniu, w którym pojawił się problem tzw. 'pustych', czy nierzetelnych faktur. Zauważono także, iż z treści zażalenia wynika...
więc w interesie publicznym jest dogłębne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy podatkowej, w której pojawił się problem tzw. 'pustych', czy nierzetelnych faktur. Orzeczenie...