Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I SA/Go 48/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

z którego wynika, iż teza organów o 'wytwarzaniu pustych faktur' między firmami polskimi w celu uzyskania roślinnego pochodzenia polskiego jest błędna;, - wniosek...
, a zatem posiadane przez skarżącą faktury dotyczące zakupów od firm holenderskich nie mogły dokumentować wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w świetle brzmienia art. 9...

V SA/Wa 1048/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-20

[...], [...] lutego 2010 r. o godz. 10:12 wjechał na terytorium Polski przez drogowe przejście graniczne w [...] jako pusty (PSP). W tym samym dniu o godz. 14:17...
nadesłała pismo z dnia 29 kwietnia 2015 r., do którego dołączyła fakturę VAT nr [...] wraz z dokumentami [...], [...], [...], komunikatem [...] - numer własny [...], wyciągiem...

I GSK 538/05 - Wyrok NSA z 2005-07-21

Volkswagen Passat, nr nadwozia [...], rok produkcji 1996, dołączając fakturę,, i zadeklarował koszty transportu poniesione za granicą w związku z przywozem towaru. Następnie...
1994 r. Nr 11, poz. 38), przekazał przedmiotową fakturę belgijskiej administracji celnej do dokonania ewentualnej weryfikacji. Na podstawie wyników dochodzenia okazało...

I SA/Rz 91/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-10-21

przewozić towar, na kierunku przywozowym, jako pustego, świadczy o zerwaniu plomby. To oznacza również, iż towar został rozładowany jeszcze przed wysłaniem komunikatu...
., na przejściu granicznym w Medyce pustego środka przewozowego o nr rej. [...]., Określając wartość towarów, objętych zgłoszeniem celnym [...], organ I instancji...

I GSK 1507/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

oraz zaplombowaniem wyraźnie widoczne są puste przestrzenie, wynikające z niezaładowania przez eksportera 261 kartonów wina, wskazujące na niepełne wypełnienie kontenera...
,, - że w przestrzeni ładunkowej kontenera, tuż przed jego zamknięciem oraz zaplombowaniem wyraźnie widoczne są puste przestrzenie, wynikające z niezaładowania...

I SA/Ol 233/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-28

, że pojazdy były tankowane głównie na bazie, zostawiano wieczorem puste, a rano były tankowane. Przeczyły temu również rozmowy telefoniczne między K. C. i Ł. K., z dnia...
należności celnych i podatkowych., Podał, że organ I instancji oparł swoje rozstrzygnięcie na dowodach w postaci zeznań świadków i wyjaśnień strony, faktur i dowodów...

I GSK 1737/05 - Wyrok NSA z 2006-02-21

załączona faktura z dnia 30 czerwca 1998 r. nr [...] na kwotę 18963 NLG. Dyrektor Urzędu Celnego przyjął zgłoszenie celne jako odpowiadające wymogom formalnym określonym...
- firmą '[...]' BV. W oparciu o wyniki tej kontroli Prezes Głównego Urzędu Ceł zwrócił się do holenderskich służb celnych o weryfikację faktury załączonej do zgłoszenia celnego...

III SA/Po 1069/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-11

kontenerów wynika, że nie były one zmieniane w [...]. Pojawiły się puste w [...] 20 stycznia 2017 r. i jako pełne zostały załadowane na statek 24 stycznia 2017 r. W dniu...
, ukierunkowanym na przeprowadzenie kontroli zgłoszenia celnego. Z ustaleń OLAF wynika, że dwa puste kontenery pojawiły się w porcie [...] 20 stycznia 2017 r. i jako pełne...

V SA/Wa 608/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-01

z zawartością. W trakcie rewizji celnej stwierdzono: tekturowy karton z przeciętą taśmą zabezpieczającą bok, wewnątrz puste pudełko i wstążka, wypełnienie kartonowego...
Poczty do kontroli (rewizji celnej) przesyłki nr [...], w trakcie której ujawniono puste opakowanie kartonowe z wypełniaczem (przecięta koperta i oraz taśma na pudelku...

I SA/Rz 48/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-18

między szlabanami granicznymi Polski i Ukrainy na ich obszar celny wjeżdżają puste środki transportu ( załadowane po stronie polskiej ) lub clili zupełnie inny towar...
, cegieł itp., a nie czosnek., Spółka S. S.A. figurująca na fakturach jako sprzedawca bloczków betonowych wyjaśniła, że nadesłana kopia faktury 'A'AT F'A'SK/9207 z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   18