Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X

I FSK 1320/17 - Wyrok NSA z 2019-12-12

skierowane do spółek O. i M., z których jednoznacznie wynika, że działalność tych spółek polegała wyłącznie na wystawianiu 'pustych' faktur. M. nie prowadziła bowiem działalności...
etapach obrotu, sprowadzała się do wystawiania tzw. 'pustych faktur', które nie dokumentowały faktycznego obrotu olejem napędowym. Rzeczą Sądu a quo było zatem dokonanie oceny...

I SA/Rz 1045/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-17

, na które miał 'własne koszty'. 'Pokryciu' w księgowaniu wymienionych prętów fakturami służyć miały 'puste faktury' od firmy T.T. 'C'. Pieniądze za faktury miały...
odpowiadała towarom wyszczególnionym na 'pustych fakturach' pochodzących od 'C'. Dotyczyło to odpowiednio również faktur na usługi pakowania towarów, które miały miejsce...

I SA/Go 1/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-18

oraz jej małżonek nie dokonywali zakupów oleju napędowego od firmy A P.H.U. S.F.. Podmiot ten bowiem wystawiał 'puste' faktury nie dokumentujące faktycznie przeprowadzanych...
oleju napędowego od firmy A P.H.U. S.F.., Tym samym organ podatkowy uznał iż wystawione faktury przez ten podmiot były 'pustymi' fakturami i nie dokumentowały faktycznie...

I FSK 541/17 - Wyrok NSA z 2019-03-07

w rozumieniu art. 180 § 1 o.p. Organ stwierdził, że kontrahent wystawił puste faktury, których nie zidentyfikował u kontrahenta, gdy z oświadczenia kontrahenta wynika...
pracowników, nie prowadził działalności gospodarczej pod wskazanym adresem oraz, że wystawiał tzw. 'puste' faktury., Ustalono również, że niektóre z prac, które miały...

I SA/Gl 216/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-05-18

faktury, to tzw. 'puste' faktury tj. niedokumentujące jakichkolwiek dostaw towarów, ani też rzeczywistego przepływu towaru., Organ odwoławczy stwierdził, że wszystkie...
w fikcyjnych transakcjach, a otrzymane i wystawione faktury VAT, to 'puste faktury', jest prawidłowe., Wniesiona przez spółkę skarga kasacyjna, została oddalona wyrokiem Naczelnego...

III SA/Łd 306/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-03

/Łd 620/10 stwierdził, że firma A nie prowadziła faktycznie działalności, a D. P. był jedynie wystawcą pustych faktur., Dyrektor Izby Celnej w Ł. wskazał ponadto...
., W uzasadnieniu skargi podniesiono, iż w innych sprawach organy podatkowe uznały, że firmy A i C - M. W. wystawiały puste faktury ale uznano, że C prowadził działalność gospodarczą...

I SA/Rz 510/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-12-17

zdarzeń gospodarczych, czyli są to tzw. 'puste faktury'. Jak ustalono, w 2006r. P.G. miał dokonać zakupu towarów i usług od tego przedsiębiorstwa na wartość netto...
3.432.031,90 zł, podatek VAT 754.310,05 zł. Zauważono również zbieżność danych na 'pustych fakturach' wystawionych przez 'C' T.T. i na fakturach VAT wystawionych przez firmę 'B...

I SA/Łd 499/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-13

. Rzekomi dostawcy paliwa dla spółki A to podmioty stworzone w celu wystawiania 'pustych' faktur. W obrocie gospodarczym znalazły się faktury z nazwą towaru - olej napędowy...
, czy też niezawiniony, dokonywał rozliczenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie tzw. 'pustych faktur'. Istotny jest jedynie fakt, że faktury te nie odzwierciedlają...

I SA/Łd 500/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-13

zwykłym wyłonił się obraz procederu wprowadzania do obrotu oleju opałowego. Rzekomi dostawcy paliwa dla spółki A to podmioty stworzone w celu wystawiania 'pustych' faktur...
tzw. 'pustych faktur'. Istotny jest jedynie fakt, że faktury te nie odzwierciedlają faktycznych transakcji, a ich wystawca nie był dostawcą. Udokumentowanie poniesienia wydatku...

I SA/Lu 92/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-24

miało miejsce wystawianie tzw. pustych faktur (w rozumieniu przedstawionym powyżej) oznacza, że dobra wiara ze swej istoty nie może być uwzględniona...
ustalenie, czy mamy do czynienia z tzw. pustą fakturą sensu stricto, czyli jedynie z samym dokumentem, któremu w rzeczywistości w ogóle nie towarzyszyła transakcja...
1   Następne >   +2   6