Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

I SA/Ke 221/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-22

. dokonała odliczenia VAT z faktur zakupu VAT wystawionych przez firmę 'A.' Sp. z o.o. W II kwartale 2010 r. odliczenie to miało miejsce na podstawie 5 faktur szczegółowo...
udokumentowano fakturami VAT nr 3/06/10 i 2/06/10 pierwotnie miały zostać wykorzystane do produkcji maszyny do rolowania worków typu BIG BAG oraz stanowiska do testowania BIG...

I SA/Bk 449/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-30

księgowych wystawianych przez wyłonionego wykonawcę tj. E. na rzecz M. w okresie od listopada 2011 r. do sierpnia 2012 r. oraz ujawnienia przedłożenia tzw. pustych faktur...
, podłoża i posadzki, tynki wewnętrzne, elewacja, malowanie, utwardzenie i zagospodarowanie terenu), których poniesienie potwierdzać miały faktury VAT i protokoły obioru...

I SA/Kr 591/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-01

i nieracjonalny co więcej kwestionując ten wydatek de facto przyjął , że mamy do czynienia z tzw. pustą faktura nie mającą odzwierciedlenia w stanie rzeczywistym...
Pokontrolną z dnia 24 października 2013 r., nr [...]., W treści tej informacji zakwestionowano wydatki poniesione na podstawie faktury nr 2 z dnia 30 stycznia 2011 r. na kwotę...

V SA/Wa 776/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-20

przechowywania owoców i warzyw. W komorach znajdowały się zmagazynowane puste skrzyniopalety. Jedna komora była pusta. Zatwierdzony plan dochodzenia do uznania nie zawierał informacji...
z kontrolowaną atmosferą nie stwierdzono przechowywania owoców i warzyw. W komorach znajdowały się magazynowane puste skrzyniopalety. Jedna komora była pusta. Jednocześnie w trakcie...

II GSK 1197/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

oraz pustych opakowań po nasionach cukinii. Zdaniem organu II instancji dowody te nie uprawdopodobniły, że skarżący posiadał uprawy objęte wnioskiem o wsparcie - skarżący...
nadal uprawia cukinię, więc puste opakowanie po cukinii nie przesądza o faktycznym posiadaniu przez wnioskodawcę uprawy, której dotyczy wniosek. Dwa worki nasion sałaty...

I SA/Ol 125/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona należytej nie zachowała staranności, gdyż nie zawiadomiła IZ o zmianie miejsca realizacji...
, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży., Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu strona...

I SA/Ol 124/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

., że strona od ok. 6 miesięcy nie odbierała przesyłek pod adresem: '[...]', według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste...
umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży., Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu strona przedłożyła w dniu 11 marca 2015 r. zestawienie nowych klientów...

I SA/Ol 122/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

były puste., Według organu strona należytej nie zachowała staranności, gdyż nie zawiadomiła IZ o zmianie miejsca realizacji projektu, jak również nie dokonała zmian w KRS...
informatycznymi typu B2B (zakładano 100 szt. Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży...

I SA/Ol 121/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

nie odbierała przesyłek pod adresem: '[...]',według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona...
.). Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży. Na potwierdzenie zakładanego...

I SA/Ol 123/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

nie odbierała przesyłek pod adresem '[...]', według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona należytej...
. Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży. Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu...
1   Następne >   2