Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności X

II SA/Kr 3595/01 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-03-14

Niepełnosprawności w K. z dnia 24 października 2001 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia skargę odrzucić. Pismem...
z dnia 12 października 2001 r. B.S. zwróciła się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w K. z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia...

IV SA/Wr 800/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-20

niepełnosprawności. Powyższe orzeczenie doręczono stronie w dniu 16 września 2013r., Pismem z dnia 11 września 2013 r. (data wpływu do organu) A.C. wniósł o 'przywrócenie terminu...
z dnia 1 października 2013 r. A. C. ponowił wniosek, o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od postanowienia z dnia [...], otrzymanego w dniu 16 sierpnia 2013 r...

II SA/Sz 684/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-19

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Powiatowy...
do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu...

VII SA/Wa 198/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-10

. na postanowienie [...] Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w W. z dnia [...] grudnia 2021 r. znak [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia...
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 857, dalej 'rozporządzenie'), po rozpatrzeniu wniosku D. T. o przywrócenie terminu do wniesienia...

I SA/Bk 258/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-11-20

niejawnym w dniu 20 listopada 2019 r. wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia w sprawie ze skargi D. S. na decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy...
a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do złożenia zażalenia Wyrokiem z dnia [...] sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę D. S...

II SA/Sz 1306/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę...
niepełnosprawności (Dz. U Nr 139, poz. 1328), Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] po rozpatrzeniu wniosku B. B., odmówił przywrócenia terminu...

II SA/Bk 162/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-04-24

. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. z dnia [...] stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
zwróciła się do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. z prośbą o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Wskazała, że źle obliczyła termin wniesienia...

IV SA/Wr 502/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-26

przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę w całości . Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dalej: organ I instancji) orzeczeniem o stopniu...
[...] września 2020r. (data wpływu do organu: [...] września 2020r.) strona wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, jednocześnie zarzucając Powiatowemu Zespołowi...

III SA/Kr 1370/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-22

Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 5 sierpnia 2021 r. znak [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie...
Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz.735), po rozpatrzeniu prośby P. G. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu...

II SA/Bd 838/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-10

W. M. na postanowienie [...] Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1. oddala skargę w części przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, 2. uchyla zaskarżone postanowienie w części...
1   Następne >   +2   +5   +10   40