Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Miasta X

II SA/Wa 980/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-18

niejawnym wniosku H. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Zarządu [...] z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania...
do ponownego zawarcia umowy najmu lokalu oraz umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony postanawia przywrócić termin do wniesienia...

I SAB/Wa 477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-27

niejawnym sprawy z wniosku E. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi E. K. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie...
rozpoznania wniosku w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 29 listopada 2012 r. Wojewódzki Sąd...

I SA/Wa 2191/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia...
2013 r. sygn. akt I SA/Wa 2085/12 postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I OZ 364/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

. L.-E. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia [...] marca 2009 r...
Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek E. L. i E. L.-E. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st....

II SA/Bd 100/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-09-08

. na posiedzeniu niejawnym wniosku K.D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi K.D. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odmowy wypłaty zaliczki...
w wysokości 70% odszkodowania postanawia przywrócić skarżącej K.D. termin do uiszczenia wpisu sądowego Pismem z dnia [...] grudnia 2015 r. K.D. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Wa 1244/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-22

wniosku W. W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi W. W. na uchwałę Zarządu W. z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie niewyrażenia...
zgody na umieszczenie na uzupełnieniu listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego. W dniu [...] czerwca 2012 r...

I SA/Wa 1829/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

niejawnym wniosku T. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi T. D. na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] miasta W. z dnia [...] lipca 2011 r...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 25 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę T. D. na uchwałę Zarządu...

II SA/Wa 1553/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

sprawy z wniosku B. G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2013 r...
w Warszawie z dnia 22 lipca 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 2395/10 postanawia - przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia - Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Wa 384/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-14

niejawnym wniosku M. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy M. m. W. z dnia [...] października 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
zakwalifikowania wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi. W dniu 30 stycznia 2012 r. M. D. wniosła skargę...

I SA/Wa 2135/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

niejawnym wniosku W. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2012 r., sygn...
z listy osób oczekujących na najem lokalu postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 17...
1   Następne >   3