Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

III SA/Gd 14/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-18

Transportu Drogowego z dnia 27 sierpnia 2007 r. Nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu...
Drogowego w sposób i w terminie wskazany w tejże decyzji. Dopiero wskutek rozpoznania takiego odwołania wydana zostałaby decyzja, podlegająca zaskarżeniu do sądu...