Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Op 132/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

[...] Nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku naliczonego wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: wniosek o przywrócenie...
o przywrócenie terminu., Dnia 11 czerwca 2007 r. (data złożenia pisma w urzędzie pocztowym) skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję...

I SA/Op 131/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-21

[...] Nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku naliczonego wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: wniosek o przywrócenie terminu...
[...], która to okoliczność może być jednak badana w aspekcie zaistnienia przesłanek stanowiących podstawę ewentualnego wniosku o przywrócenie terminu., Dnia 11 czerwca 2007 r. (data...

II FZ 181/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-29

. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 633/04 w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie...
Administracyjny we Wrocławiu odmówił G. M. przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I tego Sądu w przedmiocie opłaty kancelaryjnej...

I SA/Op 130/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-06-25

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia: wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi odrzucić. Decyzją z dnia [...] nr [...] wydaną na podstawie art. 21 ust...
przesłanek będących podstawą ewentualnego wniosku o przywrócenie terminu, jeśli strona zechce z niego skorzystać. Sąd zwrócił przy tym uwagę na treść art. 214 Ordynacji...

I FZ 140/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi I. z siedzibą w Warszawie na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. z dnia 18 października 1999 r...
w Opolu odrzucił wniosek I. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. z dnia 18 października 1999 r...

I FZ 134/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi I. Spółka z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. z dnia 24 września 1999 r...
Administracyjny w Opolu odrzucił wniosek I. z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. z dnia 24 września 1999...

I FZ 478/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi I spółka cywilna S spółka z o.o., H spółka z o.o. na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. z dnia...
doręczenia stronie decyzji z 18 października 1999 r., W dniu 15 czerwca 2007 r. do Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek spółki o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wraz...

I FZ 479/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi I spółka cywilna S spółka z o.o., H spółka z o.o. na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. z dnia...
decyzji z 24 września 1999 r., W dniu 15 czerwca 2007 r. do Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek spółki o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wraz ze skargą na decyzję...

I FZ 477/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi I spółka cywilna S spółka z o.o., H spółka z o.o. na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. z dnia...
rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu. Postanowieniem z dnia 26 lipca 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przywrócił skarżącej spółce termin...

I SA/Kr 1035/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-20

Naczelnika [...] Urzędu Celno - Skarbowego [...] z dnia 12 czerwca 2019 r. nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia., Postanowieniem z dnia 10...
października 2019 r. sygn. akt I SA/Kr 1035/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odmówił przywrócenia skarżącemu terminu do wniesienia skargi., Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   3