Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 783/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-02

Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania - oddala skargę - Szef Agencji Bezpieczeństwa...
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) odmówił [...] ABW J. L. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od rozkazu personalnego Szefa Agencji...

II SA/Wa 857/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-06

niejawnym wniosku J. S. o przywróceniu terminu do wniesienia skargi na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] maja 2015 r...
. w przedmiocie ustalenia zdolności do służby postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. J. S., reprezentowany przez r. pr. J. B., wniósł 14 kwietnia 2016...

I OZ 651/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2008 r. oddalającego skargę H. K...
Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek H. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 28 marca 2008 r. oddalającego jego skargę...

II SA/Wa 2121/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-15

z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu wskazał, że nie skorzystał...
(tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwaną dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku Z.Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie...

II SA/Wa 698/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-06-08

Wewnętrznego z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania postanawia - odrzucić skargę - Szef...
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), odmówił H. W. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania w przedmiocie...

VIII SA/Wa 349/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

w sprawie zdolności do służby w ABW postanawia: przywrócić skarżącej termin do wniesienia skargi Pismem z dnia 27 marca 2013 r. D. G. (dalej jako skarżąca) reprezentowana...
Wewnętrznego z dnia [...] stycznia 2013 r., jednocześnie wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, gdyż organ odwoławczy nie pouczył jej o prawie do wniesienia skargi...

II SA/Wa 832/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-28

z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę Wnioskami...
[...] stycznia 2006 r. Szef ABW odmówił wznowienia postępowania dyscyplinarnego., Skarżący złożył do organu wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i przywrócenie terminu do złożenia...

II SA/Wa 1917/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

niejawnym wniosku J. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. P. na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] czerwca...
2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi- Decyzją z dnia [...] czerwca 2013 r...

II SA/Wa 1713/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-14

nr [...] z dnia [...] lipca 2004 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie wypowiedzenia stosunku służbowego...
., W tym miejscu należy zaznaczyć, iż w przypadku skargi na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania warunkiem jej dopuszczalności...

II SA/Wa 1712/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-14

nr [...] z dnia [...] lipca 2004 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie wypowiedzenia stosunku służbowego...
skargi na postanowienie wydane przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania warunkiem...
1   Następne >   +2   +5   10