Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II OZ 1308/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-13

odrzucające wniosek I.M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i odmawiające M. M. przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi I. M. i M.M. na uchwałę Rady...
. o przywrócenie terminu do wniesienie skargi na uchwałę Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2004 r., nr XXVIII/585/2004 w przedmiocie miejscowego planu...

III SA/Wa 1695/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-29

. na posiedzeniu niejawnym z wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi sprawy ze skargi M.P. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia 22 grudnia 2010 r. Nr III/8/2010...
w przedmiocie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi Skarżąca M.P. pismem z 29 kwietnia 2011 r...

II SA/Wr 115/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od pkt II wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 listopada...
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi B. w Gminie M. postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Odpis wyroku...

I OZ 1679/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-29

przywrócenia terminu do wniesienia skargi z wniosku B.S. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] października 2012 r...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku B.S., odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] października...

III SA/Wa 1695/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

niejawnym z wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi sprawy ze skargi M.P. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia...
22 grudnia 2010 r. Nr III/8/2010 w przedmiocie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości postanawia przywrócić termin do złożenia wniosku...

II SA/Rz 698/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-12

października 2012 roku w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A.D. i K.S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia wyroku...
- odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia wyroku W dniu 27 lipca 2012r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie...

II SA/Gl 865/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-04

przestrzennego na skutek wniosku skarżącej R. A. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 7 stycznia 2016 r. p o s t a n...
a w i a: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 7 stycznia 2016 r. Wyrokiem z dnia 7 stycznia 2016 r. Wojewódzki Sąd...

I OZ 375/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

o przywróceniu terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. K. na uchwałę Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012 r., Nr XIII/84/2012 w przedmiocie ustalenia sieci...
., sygn. akt III SA/Kr 1040/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przywrócił termin do wniesienia skargi R. K. na uchwałę Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012 r...

I OZ 374/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

o przywróceniu terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. K. na uchwałę Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 marca 2012 r., Nr XIII/83/2012 w przedmiocie utworzenia Zespołu Szkół...
wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., We wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi podniesiono, że skarżący nie dochował terminu do wniesienia...

II SA/Łd 843/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku 'A' Spółki z o.o. z siedzibą w Z. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi 'A' Spółki z o.o. z siedzibą...
skarżącej wniósł o nadanie sprawie biegu, wnosząc jednocześnie z ostrożności procesowej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi i załączając dowód...
1   Następne >   +2   +5   +10   78