Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

II GZ 114/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-21

Gospodarczej zażalenia R. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 3 stycznia 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 856/12 o odmowie przywrócenia terminu...
z dnia 3 stycznia 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 856/12, odmówił R. B. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 2 października 2012 r...

II SA/Sz 1086/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2022-07-13

Administracyjnego w Szczecinie o przywrócenie terminu na wniesienia skargi na uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych (dalej jako 'Organ I instancji') z dnia 10 czerwca...
grudnia 2021 r. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 23 grudnia 2021 r. W dniu 23 grudnia 2021 r. Skarżący wniósł do Sądu kolejny wniosek o przywrócenie terminu...

II GSK 777/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

o przywrócenie terminu do złożenia odwołania do Ministra Sprawiedliwości od uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia [...] stycznia 2009 r., nr [...]., Skargę kasacyjną...
o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od uchwały Prezydium KRRP z dnia [...] stycznia 2009 r., W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny uznał argumentację...

II GSK 2792/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

Prawnych w W., tj. niedochowania terminów przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego w sprawie przywrócenia terminu do zdawania egzaminu z przedmiotu o symbolu...
. Wskutek powyższego kolejny raz nie zaliczył roku szkoleniowego, w związku z czym nie ukończył aplikacji radcowskiej w terminie przewidzianym przez ustawodawcę...

II SA/Sz 870/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-08-18

zwolnienia z obowiązku zapłaty opłaty rocznej za szkolenie w roku szkoleniowym 2017, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., W uzasadnieniu podał...
odmawiające przyznania prawa pomocy w zakresie wyznaczenia zawodowego pełnomocnika. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął 2 września 2020 r. Skarżący podniósł...

II GSK 629/08 - Wyrok NSA z 2009-01-15

odmowy wyznaczenia terminu i dopuszczenia do poprawkowego egzaminu radcowskiego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 26 lutego 2008 roku wydanym w sprawie sygnatura akt...
roku nr [...] w przedmiocie odmowy wyznaczenia terminu i dopuszczenia do poprawkowego egzaminu radcowskiego, uchylił zaskarżoną uchwałę oraz utrzymaną nią w mocy uchwałę Rady...