Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

II SA/Wa 144/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

L. J. o przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu od skargi w sprawie ze skargi L. J. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] listopada 2009 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym postanawia odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia wpisu od skargi...

V SA/Wa 1764/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-27

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi w sprawie ze skargi M. B. na postanowienie Prezesa...
: przywrócić termin Postanowieniem z dnia 23 października 2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. B. na postanowienie Prezesa Wojskowej Agencji...

II SA/Wa 313/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-18

z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej postanowieniem...
. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.), odmówił H. K. przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Dyrektora...

II SA/Wa 622/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-22

wniosku I. S. z 3 stycznia 2013 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia...
odmowy przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym postanawia - odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku - Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 622/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-22

wniosku M. S. oraz M. S. z 3 stycznia 2013 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym postanawia - przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku - Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 2186/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-14

wniosku A. P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia [...] lipca 2010 r...
) wniósł o przywrócenie terminu do opłacenia wpisu od wniesionej skargi na decyzję Prezesa WAM., W uzasadnieniu wniosku wskazał, że w dniu 19 listopada 2012 r. telefonicznie...

V SA/Wa 1764/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-22

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu od skargi w sprawie...
w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: przywrócić termin Postanowieniem z dnia 23 października 2007r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. B...

II SA/Wa 1064/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-28

zostało wniesione 15 maja 2008 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), do WAM OReg P. wpłynęło 19 maja 2008 r. Zawierało ono również wniosek o przywrócenie terminu...
. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu pełnomocnik skarżącej wskazał, że prowadząc 2 sprawy, rodzeństwa F., D. i A., wadliwie odczytał klauzulę odwoławczą z postanowienia...

II SA/Wa 1754/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-28

niejawnym wniosku Z. K. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r...
z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i jednocześnie złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia ww. zażalenia., We wniosku o przywrócenie terminu...

V SA/Wa 1801/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-21

Mieszkaniowej z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Przedmiotem skargi z 8 maja 2007 r. (data...
2007 r. nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w S. z [...] stycznia...
1   Następne >   +2   +5   +10   17