Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Po 2348/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-05-18

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz...
Nr 75 z 2001 r.poz.802) po rozpatrzeniu wniosku Spółki 'A' z dnia 6.06.2001 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego z dnia...

I SA/Po 4438/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-30

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego; oddala skargę /-/ B. Koś /-/ W. Zygmont /-/ T. Geremek WSA/wyr.1 - sentencja...
pozbawienia go praw do obrony, poprzez bezzasadne nieuznanie pełnomocnictwa udzielonego przez niego J. C. Drugim pismem z tej samej daty wniósł o przywrócenie terminu...

I SA/Po 4433/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-30

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego; oddala skargę /-/ B. Koś /-/ W. Zygmont /-/ T. Geremek WSA/wyr.1 - sentencja...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji, uzasadniając niemożność jego wniesienia w ustawowym terminie chorobą, która trwała od [...].08.2001r....

I SA/Po 4435/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-30

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego; oddala skargę /-/ B. Koś /-/ W. Zygmont /-/ T. Geremek WSA/wyr.1 - sentencja...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji, uzasadniając niemożność jego wniesienia w ustawowym terminie chorobą, która trwała od [...].08.2001r....

I SA/Po 4441/01 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-30

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego; oddala skargę /-/ B. Koś /-/ W. Zygmont /-/ T. Geremek WSA/wyr.1 - sentencja...
wniesione przez Z. S. listem poleconym w dniu [...].09.2001 r. Postanowieniem nr [...] z tej samej daty Prezes Głównego Urzędu Ceł odmówił przywrócenia terminu...

I SA/Po 15/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-30

z dnia [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego i przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego o d d a l a s k...
decyzji. Wraz z odwołaniem złożył wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia z powołaniem się na fakt, że choroba w okresie [...].08.-[...].09. 2001r., stwierdzona...

I SA/Po 31/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-30

z dnia [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego; o d d a l a s k...
decyzji. Wraz z odwołaniem złożył wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia z powołaniem się na fakt, że choroba w okresie [...].08.-[...].09.2001r., stwierdzona...

I SA/Po 27/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-30

z dnia [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego i przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego; o d d a l a s...
decyzji. Wraz z odwołaniem złożył wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia z powołaniem się na fakt, że choroba w okresie [...].08.-[...].09. 2001r., stwierdzona...

I SA/Po 17/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-30

z dnia [...] nr [...] nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego i przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego; o d d a l a s k...
decyzji. Wraz z odwołaniem złożył wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia z powołaniem się na fakt, że choroba w okresie [...].08.-[...].09. 2001r., stwierdzona...

I SA/Po 11/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-30

w Warszawie z dnia [...] nr [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego i przywrócenia terminu do wniesienia środka...
, które udzielił J. C. i nie doręczył temu pełnomocnikowi decyzji. Wraz z odwołaniem złożył wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia z powołaniem się na fakt...
1   Następne >   +2   +5   9