Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów X

III SA/Lu 975/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-05

. na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów [...] z dnia [...] września 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie...

I OSK 1809/15 - Wyrok NSA z 2015-12-08

2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego...
odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego. W uzasadnieniu Sąd podniósł...

III SA/Lu 318/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-10-24

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów [...] z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej z dnia...

II SA/Ol 148/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-07

2010r. wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie...
postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 2 lipca 2009r., oddalił...

II SA/Bd 283/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. G. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi R. G. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej U. M. K. w T...
. z dnia [...] stycznia 2012 r. Nr [...] w przedmiocie stypendium rektora dla najlepszych studentów postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu. Pismem z dnia 9...

IV SAB/Wr 171/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika T. S. - radcy prawnego A. [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu...
W.Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 19 stycznia...

III SAB/Lu 33/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-19

niejawnym sprawy ze skargi M.G. na bezczynność Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
skargę na bezczynność Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania...

III SA/Lu 251/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-11

Dyscyplinarnej do Spraw Studentów i Doktorantów [...] z dnia [...] października 2012 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
i Doktorantów K. U. L. J. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem Odwoławczej...

I OSK 1809/15 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

[...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego., Pismem z 6 marca 2017 r...

III SA/Lu 259/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-24

Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studentów [...] Uniwersytetu [...] z dnia [...] marca 2005 r. bez numeru w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia...
złożonego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia., Skargę na powyższe orzeczenie złożył M.G. wnosząc o jego uchylenie. Podniósł, iż naruszone zostały...
1   Następne >   +2   4