Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

I FZ 529/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-28

odrzucające wniosek o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi Zakładu Produkcji Cukierniczej 'A.' sp. z o.o. wW. na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia 2 maja...
tego postanowienia, został doręczony skarżącej Spółce w dniu 3 stycznia 2007 r., W dniu 1 lutego 2007 r. strona skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu...

I SA/Wr 141/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-12

niejawnym w Wydziale I wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi 'A' sp. z o. o. w S. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia...
[...] r. Nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym za maj 2009 r. postanawia przywrócić termin do złożenia skargi...

I GZ 355/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-17

., nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie, 2. przywrócić termin do wniesienia skargi...
. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach postanowieniem z 11 czerwca 2021 r., sygn. akt I SA/Gl 322/21 odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi J. L. (dalej: strona...

I SA/Łd 34/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-08-20

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. K. na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł...
. z dnia [...] r. w przedmiocie dokonania wpisu do rejestru zastawów skarbowych postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...

II FZ 1909/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-23

. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 sierpnia 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 34/14 w zakresie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi M. K...
. Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 34/14) odrzucił wniosek M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

I SAB/Bk 1/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-09

września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Naczelnika Urzędu Skarbowego w H. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi N...
2013 r. oraz luty 2014 r. p o s t a n a w i a: - odmówić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w H. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej. Pełnomocnik...

I SA/Wr 98/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-24

. na posiedzeniu niejawnym wniosku A sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego...
. postanawia: przywrócić termin do złożenia skargi. W dniu 21 grudnia 2013 r. skarżąca spółka wniosła do tutejszego Sądu, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego...

I SA/Łd 878/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-28

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi M. K. na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł...
. z dnia [...] r. w przedmiocie dokonania wpisu do rejestru zastawów skarbowych postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 13...

I SA/Kr 919/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-21

o przywrócenie terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa., Powyższe nastąpiło w następujących okolicznościach faktycznych., Skarżący posiadał w ww...
zarejestrowania 'wstecz'., W dniu 19 czerwca 2017r. wpłynęły do organu trzy pisma Skarżącego dotyczące: przywrócenia terminu do wezwania do usunięcia naruszenia prawa...

I SAB/Wr 7/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-02

niejawnym w Wydziale I wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi P. O. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego W. - Ś...
pocztowym w dniu 15 stycznia 2011 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Podniósł, iż przepis powołany w postanowieniu o odrzuceniu skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   42