Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Gminy X

IV SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

sprawy ze wniosku pełnomocnika J. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10...
. nr [...] w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej - Pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu...

IV SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-02

sprawy ze wniosku pełnomocnika B. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10...
. nr [...] w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej - Pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu...

IV SA/Wa 1469/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-01

sprawy ze wniosku pełnomocnika M. N., W. T. i W. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
r. nr [...] w przedmiocie przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej - Pismem nadanym w urzędzie...

II OZ 503/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-18

nie uwzględnienia powyższego zażalenia wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia z dnia 8.01.2016r. i potraktowanie wniesionej skargi kasacyjnej...
i przywrócenie terminu do jego złożenia. Rzeczą zatem Sądu Wojewódzkiego będzie nadanie właściwego biegu sprawie po uwzględnieniu wymienionego wniosku strony skarżącej...