Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 2269/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24

Wyższej Szkoły [...] w K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły [...] w K. na decyzję Ministra Nauki...
- przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia [...] sierpnia 2012 r...

II SA/Wa 2269/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-10

Wyższej Szkoły [...] w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły [...] w K. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] września...
2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku '[...]' postanawia - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia...

II SA/Wa 1203/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

niejawnym wniosku Z. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Z. Z. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] kwietnia 2016 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania doktorantce stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 postanawia - przywrócić termin...

II SA/Wa 645/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-20

niejawnym wniosku S. Sp. z o.o. z/s w S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] grudnia 2012 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia -przywrócić termin do wniesienia skargi- W dniu 22 lutego 2013 r...

II SA/Wa 646/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-20

niejawnym wniosku S. Sp. z o.o. z/s w S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] grudnia 2012 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia -przywrócić termin do wniesienia skargi- W dniu 22 lutego 2013 r...

II SA/Wa 1122/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-07

niejawnym wniosku J. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] kwietnia 2015 r...
. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia 29 grudnia...

I SA/Wa 420/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03

niejawnym wniosku B. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi B. S. na postanowienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia...
przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi; 2. zwrócić ze Skarbu Państwa (kasa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) na rzecz skarżącej B. S. kwotę 100...

II SA/Wa 1568/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-19

niejawnym wniosku A. E. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie...
odmowy przyznania stypendium postanawia -przywrócić termin do wniesienia skargi- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia [...] kwietnia 2011 r...

VIII SA/Wa 840/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-08

. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu wniosku [...] Szkoły Wyższej o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi [...] Szkoły Wyższej na decyzję Ministra Nauki...
z przeznaczeniem postanawia: przywrócić [...] Szkole Wyższej termin do złożenia skargi Pismem z [...] września 2016 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) [...] Szkoła Wyższa (dalej...

II SA/Wa 58/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

wniosku Instytutu [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi Instytutu [...] Sp. z o.o....
pozwolenia na utworzenie Wyższej Szkoły [...] w [...] z siedzibą w [...] postanawia: odmówić przywrócenia terminu W dniu 25 listopada 2011 r. radca prawny T. P. działając...
1   Następne >   +2   +5   10