Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Finansów X
  • Symbol

II FSK 790/17 - Wyrok NSA z 2019-03-13

grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej...
przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia uchylił zaskarżone postanowienie., I.2. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 19 marca...

I SA/Wr 275/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-18

o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia I. Uchylona zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie z dnia [...], nr [...] II. zasądza od Ministra Finansów...
w interpretacji indywidualnej. Jednocześnie sformułowała wniosek o przywrócenie terminu do wezwania do usunięcia naruszenia prawa, albowiem w dacie doręczenia interpretacji...

III SA/Wa 2312/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-17

. na postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia skargi na czynności zabezpieczające 1) uchyla zaskarżone...
, który postanowieniem z [...] maja 2012 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., Wobec powyższego Skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

III SA/Wa 31/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-22

[...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi na czynności zabezpieczające oddala skargę Z akt sprawy wynika, że D.K....
w mocy zaskarżone postanowienie., Wobec powyższego Skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na zajęcie zabezpieczające dokonane ww. protokołem z 16...

I FZ 477/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-12

odrzucił wniosek P. Sp. z o.o. w L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P...
kwestii jednoczesnego wniesienia środka odwoławczego od rozstrzygnięcia odrzucającego pismo z powodu uchybienia terminu do dokonania czynności oraz wniosku o przywrócenie...

III SA/Wa 375/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-22

[...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia uchyla zaskarżone postanowienie E.R. (dalej zwany 'Stroną' lub 'Skarżącym') pismem...
') Strona może wnieść do Ministra Finansów wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, składając jednocześnie zażalenie., Skarżący wystąpieniem z dnia 15 maja 2015...

I SA/Wr 1902/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-03

. na postanowienie Ministra Finansów - Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia...
indywidualnej wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wezwania., Organ podatkowy postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] odmówił wszczęcia postępowania w sprawie...

VII SA/Wa 329/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-25

r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.M. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów...
z dnia [....] grudnia 2016 r. znak: [....] w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego...

II FSK 1980/15 - Wyrok NSA z 2017-08-24

Finansów z dnia 4 września 2014 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza...
., w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa., Ze stanu faktycznego przyjętego przez Sąd pierwszej instancji wynikało...

V SA/Wa 2666/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę Przedmiotem skargi złożonej przez B...
. Z. (dalej jako: 'skarżąca') jest postanowienie Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100