Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Rzeczników Patentowych X

II GSK 1576/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

o wpis na listę rzeczników patentowych, o którym mowa jest w art. 18 ust. 4 u.rz.p., składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego...
w ust. 1 art. 25 u.rz.p., służy skarga do sądu administracyjnego., Art. 31 ust. 1 u.rz.p. stanowi, że celem egzaminu kwalifikacyjnego, którego termin wyznacza Krajowa...

II GSK 1232/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych, o którym mowa jest w art. 18 ust. 4 u.rz.p., składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego...
, wskazane w ust. 1 art. 25 u.rz.p., służy skarga do sądu administracyjnego., Jak stanowi art. 31 ust. 1 u.rz.p. celem egzaminu kwalifikacyjnego, którego termin wyznacza...