Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

VI SA/Wa 1514/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-10

niejawnym wniosku A. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Krajowej Rady Komorniczej z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...
niedopuszczalności zażalenia p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi na uchwałę Krajowej Rady Komorniczej z dnia [...] marca 2010 r. nr [...]. A. B...

VI SA/Wa 1936/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-22

sprawie., W skardze Strona wniosła o przywrócenie terminu do odwołania się od uchwały, uchylenie uchwały, korektę faktury VAT oraz wystąpienie do organu o wydanie uzasadnienia...

VI SA/Wa 2622/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

. 7, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. oraz wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania, a w konsekwencji przywrócenie statusu aplikanta komorniczego., Odnośnie naruszenia...
) samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowiska komornika;, 3) przystępowanie, w wyznaczonym terminie...