Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Doradców Podatkowych X

II GZ 214/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-19

Gospodarczej zażalenia G. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 2 lipca 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 747/10 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
w W. odmówił G. P. przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, w sprawie ze skargi G. P. na decyzję Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia [...] grudnia...