Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Poborowa X

II SA/Kr 1844/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-04-26

postanawia: skargę odrzucić. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego, wpis uiścił po upływie terminu 7 dniowego, wnosząc równocześnie o przywrócenie terminu...
stycznia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odmówił przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi., Postanowienie to wobec jego nie zaskarżenia stało...

II SA/Gd 2272/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-14

Wojewódzkiego Wojewódzkiej Komisji Poborowej z dnia 4 stycznia 2001 r. za nieprawomocne może je zaskarżyć i wnosić o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Następnie zawarte...
. za nieprawomocne może je zaskarżyć i wnosić o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, a w pouczeniu podano, że poborowemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni...