Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Papierów Wartościowych i Giełd X

VI SA/Wa 1070/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-12

Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę Pismem z dnia [...] kwietnia 2006 r. skarżąca...
przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia [...] listopada 2005 r...

VI SA/Wa 2073/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-21

o przywrócenie terminu., Na powyższe postanowienie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł J. B. wnioskując o jego uchylenie, uznanie go za stronę postępowania...
., Rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a....

VI SA/Wa 1443/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-24

jej wniosek o przywrócenie terminu do tej czynności., W tym stanie rzeczy działając na podstawie art. 58 § 1 p.6 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji . ...
administracji publicznej, zaś dalej ustawa formułuje inne warunki dopuszczalności przeprowadzania kontroli sądowej wskazując podmioty uprawnione do jej inicjowania, terminy...

VI SA/Wa 1469/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-27

działalności maklerskiej oraz uregulowania zobowiązań wynikających z tych umów, w terminie nie później niż do dnia [...] maja 2006 r. (§ 4);, - zakazała W. S.A. wykonania...
było nadanie w dniu 16 grudnia 2005 r. rachunkom ww. klientów statusu zablokowanej umowy. Status został przywrócony do prawidłowego w dniu 19 grudnia, a okres 2 dni (weekend...