Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

III SO/Lu 1/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-10

organu o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 26 lutego 2014 r. postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 26 lutego 2014...
ukryte przez pracownika organu (nie zostały zarejestrowane i opieczętowane w kancelarii)., Pismem z 14 sierpnia 2014 r. organ wystąpił o przywrócenie terminu do wniesienia...

III SO/Lu 12/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-17

wniosku organu o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 19 lutego 2014 r. postanawia: odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 19...
. organ wystąpił o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 19 lutego 2014 r. o wymierzeniu grzywny. W uzasadnieniu wskazano, że do Kierownika BP...

II GZ 156/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-08

. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.; dalej: p.p.s.a.) odmówił Z. B. przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia tego Sądu z dnia 30 marca 2016 r...
wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Wniosek uzasadniony był faktem, że pierwszy z wyznaczonych skarżącemu pełnomocników z urzędu otrzymał...

II GZ 955/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-30

o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej oraz odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. B. na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji...
wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Wnioskodawca wyjaśnił, że wniosek o przywrócenie terminu składa 'z ostrożności procesowej'. Zaznaczył...

I SAB/Kr 12/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-10

do gruntów rolnych na 2013r. postanawia: 1. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej; 2. odrzucić skargę kasacyjną. Postanowieniem z dnia 30 marca...
., W przedmiotowym środku zaskarżenia został zawarty 'z ostrożności procesowej' wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Wniosek uzasadniony...

I SA/Bd 770/21 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2022-03-17

ze skargi A. G. w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia od postanowienia Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...
'o przywrócenie skarżącemu terminu do złożenia wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2020 w związku z nieskutecznym doręczeniem...

I SAB/Kr 12/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-09

rolnych na 2013r. postanawia: - odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skarga kasacyjnej - Postanowieniem z dnia 30 marca 2016r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
marca 2016r. o odrzuceniu skargi wniesiona przez adwokata M.M.., W przedmiotowym środku zaskarżenia został zawarty 'z ostrożności procesowej' wniosek o przywrócenie terminu...

III SO/Lu 12/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-19

w zakresie wniosku M. G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie postanowienia postanawia: odrzucić wniosek. Postanowieniem z dnia [...] 2014 r...
z tytułu nieprzekazania do Sądu skargi w terminie., Pismem z dnia [...] 2014 r. skarżący wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzupełnienie...

III SAB/Łd 35/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-01

I instancji celem zapoznania się z aktami sprawy. Następnie w dniu 10 marca 2010 r. złożył wniosek o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych wniosku o przyznanie...
i która nie przekazała mu tego pisma., Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ł. postanowieniem z dnia [...] odmówił przywrócenia terminu do usunięcia braków wniosku, a Dyrektor Oddziału...

II GZ 656/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-12

marca 2016 r. o odrzuceniu skargi wniesiona przez adwokata M. M., w której zawarty został wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej uzasadniony faktem...
przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej uznając, że przyczyną uchybienia terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej jest wyłącznie brak stosownej aktywności...
1   Następne >   +2   4