Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Gd 817/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-01-10

2003 r. nr [...], [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Izba Skarbowa- Ośrodek Zamiejscowy postanowieniem z dnia 5...
czerwca 2003r. odmówiła E. S. przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 17 grudnia 2002r. określającej wysokość...

III SA 1324/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-08-20

... kwietnia 2003 r. Nr ... ... maja 2003 r. Nr ... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie...
się do jego oddania adresatowi., W dniu 26 lutego 2003 r. podatniczka wniosła podanie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w G...

I SA/Po 322/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-14

[...]. Nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie stanowiska wierzyciela oddala skargę. /-/ M.Jaśniewicz /-/ W.Zygmont /-/ J.Małecki...
[...], Dnia [...] skarżąca sporządziła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia , który złożyła w Izbie Skarbowej dnia [...] W uzasadnieniu wskazała, że w dniu...

I SA/Bk 627/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-07

2018 r. wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi z dnia 25 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej...
a w i a: odrzucić wniosek z dnia 25 września 2017 r. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarżąca B. K. wywiodła z uchybieniem terminu skargę do Wojewódzkiego Sądu...

I SO/Bk 5/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-07-18

lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia...
[...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2016 r. p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu W dniu 22 marca 2018 r. (data...

I SO/Bk 6/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-07-16

I w dniu 16 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia...
przywrócenia terminu. W dniu 22 marca 2018 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) R. K. złożył za pośrednictwem organu wniosek o przywrócenie terminu...

I SA/Bk 521/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-24

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
., sporządzony w języku litewskim wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od ww. decyzji. Wraz wnioskiem Skarżąca złożyła odwołanie od tej decyzji...

I SA/Bk 665/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-16

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie...
. Urzędu Celno-Skarbowego w B. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. W uzasadnieniu wniosku Skarżąca wskazała, iż decyzja organu I instancji została...

I SA/Bk 519/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-24

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B., za pośrednictwem Naczelnika US w S., sporządzony w języku litewskim wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

I SA/Bk 682/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-29

. z o.o. w B. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
i oszacowania wartości nieruchomości oraz wniosek o przywrócenie terminu do ich wniesienia., Postanowieniem z [...] lipca 2019 r., nr [...], Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego...
1   Następne >   +2   +5   +10   69