Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych X

II OZ 293/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-17

w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt II SA/Rz 998/13 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi...
., sygn. akt II SA/Rz 998/13 odrzucające wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi [...] spółka z ograniczoną...

VI SA/Wa 1787/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-30

sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. Sp...
pieniężnej za wprowadzenie do obrotu towaru postanawia odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi W dniu 17 maja 2013 r. (data nadania) P. Sp. z o.o. Sp. k...

VI SA/Wa 539/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-25

niejawnym wniosku M. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2015 r., sygn. akt...
a w i a: odmówić skarżącemu M. Z. przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2015 r., sygn...

II GZ 181/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-25

1256/18 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego...
, odmówił G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tegoż Sądu z dnia 30 października 2018 r...

II GZ 287/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-16

, z uwagi na to, że do dnia wydania postanowienia, skarżący nie uzupełnił braków skargi., Pismem z dnia 7 września 2020 r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu...
w Warszawie wobec braku przesłanek do przywrócenia terminu, na podstawie art. 86 § 1 i art. 87 § 2 p.p.s.a., odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków...

II GZ 280/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-07

przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. S.A. z siedzibą w K. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno...
., poz. 329 ze zm.; dalej jako: p.p.s.a.), odmówił A. S.A. z siedzibą w K. (dalej: skarżąca, Spółka) przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na decyzję...

VI SA/Wa 690/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

niejawnym sprawy z wniosku M. Z. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego...
sankcyjnej postanawia: przywrócić termin do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt VI SA...

VI SA/Wa 691/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-09

niejawnym sprawy z wniosku M. Z. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2013...
terminu jej wycofania oraz nałożeniem opłaty sankcyjnej postanawia: przywrócić termin do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VI SA/Wa 543/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-26

niejawnym sprawy z wniosku M. Z. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego...
sankcyjnej postanawia: przywrócić termin do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2013 r., sygn...

VI SA/Wa 692/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

niejawnym sprawy z wniosku M. Z. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 r...
sankcyjnej postanawia: przywrócić termin do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa...
1   Następne >   +2   6