Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

III SA/Kr 1189/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-25

niejawnym wniosku Z. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Z. B. o wymierzenie grzywny Okręgowej Radzie Adwokackiej postanawia...
: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej Postanowieniem z dnia 17 listopada 2008r., sygn. akt III SA/Kr 1189/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił...