Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Sz 321/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-27

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J W C o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014 r...
. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za luty 2008 r. p o s t a n a w i a: 1) oddalić wniosek o przywrócenie terminu...

I SA/Gd 1000/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-09-04

postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 25 lipca 2014 r. 'A' w G., działająca przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła...
od stycznia 1999 r. do listopada 2000 r. W skardze zawarto wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia., W uzasadnieniu wniosku skarżąca podniosła, że nie wniosła...

I SA/Kr 1476/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

2012 r. wniosku Fundacji T. w G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Fundacji T. w G. na decyzję Dyrektora...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez zwolnienie od uiszczenia wpisu od skargi. Do ww. wniosku dołączono wypełniony formularz wniosku...

I SA/Kr 1469/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

2012 r. wniosku Fundacji T. w G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Fundacji T. w G. na decyzję Dyrektora...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez zwolnienie od uiszczenia wpisu od skargi. Do ww. wniosku dołączono wypełniony formularz wniosku...

I SA/Kr 1470/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

2012 r. wniosku Fundacji T. w G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Fundacji T. w G. na decyzję Dyrektora...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez zwolnienie od uiszczenia wpisu od skargi. Do ww. wniosku dołączono wypełniony formularz wniosku...

I SA/Kr 1471/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

2012 r. wniosku Fundacji T. w G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Fundacji T. w G. na decyzję Dyrektora...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez zwolnienie od uiszczenia wpisu od skargi. Do ww. wniosku dołączono wypełniony formularz wniosku...

I SA/Kr 1472/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

2012 r. wniosku Fundacji T. w G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Fundacji T. w G. na decyzję Dyrektora...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez zwolnienie od uiszczenia wpisu od skargi. Do ww. wniosku dołączono wypełniony formularz wniosku...

I SA/Kr 1473/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

2012 r. wniosku Fundacji T. w G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Fundacji T. w G. na decyzję Dyrektora...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez zwolnienie od uiszczenia wpisu od skargi. Do ww. wniosku dołączono wypełniony formularz wniosku...

I SA/Kr 1475/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

2012 r. wniosku Fundacji T. w G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Fundacji T. w G. na decyzję Dyrektora...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez zwolnienie od uiszczenia wpisu od skargi. Do ww. wniosku dołączono wypełniony formularz wniosku...

I SA/Kr 1479/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-18

2012 r. wniosku Fundacji T. w G. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Fundacji T. w G. na decyzję Dyrektora...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie pomocy prawnej przez zwolnienie od uiszczenia wpisu od skargi. Do ww. wniosku dołączono wypełniony formularz wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   24