Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

IV SO/Gl 46/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 24/13, w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie...
z dnia 9 czerwca 2014 r. postanawia: -- odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd...

IV SO/Gl 43/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-17

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w sprawie przekazania skargi w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 11...
czerwca 2014 r. p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu. Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2014 r. odmówiono Z.R. przyznania prawa pomocy. Orzeczenie to zostało...

I OZ 770/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz sędziów Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego we Wrocławiu złożył zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 11 czerwca 2014 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W zażaleniu...

I OZ 771/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz sędziów Wojewódzkiego...
o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W zażaleniu wskazał, że do uchybienia terminu do wniesienia zażalenia doszło bez jego winy, gdyż podobnie jak Sąd ma prawo...

I SA/Gd 1000/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-12-06

gospodarczej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych i fiskalnych skargi. Pismem z dnia 30 czerwca 2021 r. J. T. wniosła...
., Pismem z dnia 15 października 2021 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych i fiskalnych skargi. Skarżąca podniosła...

II SA/Go 772/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-04

niejawnym wniosku M.N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi M.N. na czynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia [...]r...
., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia...

IV SO/Gl 46/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-04

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 24/13 w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...
na postanowienie z dnia 9 czerwca 2014 r. postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia; Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I OZ 863/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-22

przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu na postanowienie referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 maja 2014 r., sygn. akt IV SO/Gl...
z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia wskazując, że do uchybienia terminu doszło bez jego winy i skoro sąd tak rygorystycznie podchodzi do kwestii składania...

IV SAB/Wr 31/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-24

niejawnym wniosku adwokata M. M.- pełnomocnika Z. R. o przywrócenie terminu do złożenia opinii stwierdzającej brak podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia...
się możliwe dopiero po dniu 5 stycznia 2011 r., tj. po udostępnieniu akt niniejszej sprawy i wniósł w związku z tym 'z ostrożności procesowej' o przywrócenie terminu...

IV SO/Gl 43/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-24

o przywrócenie terminu do jego wniesienia (k.88). Sąd ten pismo zawierające zażalenie i wniosek nadał pocztą w dniu 1 lipca 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Gliwicach. Następnie postanowieniem z dnia 17 lipca 2014 r. tut. Sąd odmówił przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny orzeczeniem...
1   Następne >   3