Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego X

II SA/Łd 69/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-04

podstawę do przywrócenia, na wniosek strony, terminu do wniesienia właściwego środka odwoławczego (por. np. postanowienie NSA z dnia 30 września 1999 roku, IV SA 1537/97, Lex...
ich gospodarstw suszą. Organ w piśmie z dnia 12 września 2007 roku wezwał stronę do usunięcia braków formalnych tego wniosku, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia...

I SA/Gd 869/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-19

wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej...
o 'przywrócenie prawa rozpatrzenia wniosku o przyznanie płatności z tytułu dopłat do materiału sadzeniaka' wraz z argumentacją mającą ową prośbę uzasadniać. Złożenie...