Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SAB/Sz 71/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-27

sprawy ze skargi J. G. na bezczynności Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia woli p o s t a n...
Terenowy w [...] w przedmiocie rozpoznania jego wniosku z dnia [...] r. o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o chęci nabycia dzierżawionej działki, położonej...

II SA/Ol 995/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-29

na podstawie art. 221 § 1, 2 i 3 kpa w zw. z art. 222 kpa, postępowanie Agencji Nieruchomości Rolnych i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz przywrócenie prawa...
złożona w terminie., Wniesiona skarga jest niedopuszczalna., Zgodnie z przepisem art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo, o postępowaniu przed sądami...