Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GZ 198/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi O. B.- R. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji...
: oddalić zażalenie Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2010r. O. B.-R. wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

II GZ 199/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi O. B. - R. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji...
Wnioskiem z dnia [...] sierpnia 2010r. O. B.-R. wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora P...

II GZ 603/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-15

Gospodarczej zażalenia S. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K. z dnia 1 kwietnia 2016 r. sygn. akt I SA/Ke 231/15 w zakresie odmowy przywrócenia terminu...
do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi S. D. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji...

III SA/Łd 40/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. po rozpoznaniu zażalenia G.R. na postanowienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
maja 2016 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) G.R. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowań zakończonych ww. decyzjami...

III SA/Łd 39/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. po rozpoznaniu zażalenia G.R. na postanowienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
2016 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) G.R. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowań zakończonych ww. decyzjami z dnia...

III SA/Łd 38/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej jako: 'k.p.a.') odmówił G. R. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu organ I instancji...
wskazał, że G.R. w dniu 23 maja 2015 r. (powinno być: 2016 r.) złożył w Biurze Powiatowym ARiMR w K. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie...

III SA/Łd 37/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej jako: 'k.p.a.') odmówił G.R. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu organ I instancji...
wskazał, że G.R. w dniu 18 maja 2015 r. złożył w Biurze Powiatowym ARiMR w K. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją...

I SA/Sz 569/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-24

na postanowienie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w związku z wnioskiem (dalej zwanego 'Wnioskodawcą' lub 'Stroną') z dnia 04.03.2015 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

I SA/Gd 681/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-18

2011 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi O.R. na decyzję...
a w i a: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR decyzją z dnia 11 maja 2010 r...

I SA/Gd 682/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-18

stycznia 2011 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi O.R. na decyzję...
a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR decyzją z dnia 12 maja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100