Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Sz 923/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-26

Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia 27 września 2019 r. nr [...] ; [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu...
przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym., Zaskarżone postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym., Organ egzekucyjny na podstawie...

I SA/Sz 459/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-15

września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...
a w i a odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Postanowieniem z dnia [...] r. o sygn. akt I SA/Sz 459/17, Wojewódzki Sąd...

II FSK 1222/21 - Wyrok NSA z 2021-12-14

lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
podatkowy' lub 'DIAS') z 3 lutego 2021 r. odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Tekst powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem (a także innych orzeczeń...

I SA/Po 604/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-13

Skarbowej [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r. firma X...
spółka o.o. w [...] wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu...

I SA/Po 603/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-13

Administracji Skarbowej [...] z dnia [...] maja 2021 r. r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r...
. firma A spółka o.o. w Z. wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu...

I SA/Po 601/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-29

Skarbowej w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r...
. A. spółka o.o. w [...] wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia...

I SA/Po 602/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-29

Skarbowej w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r. firma...
A spółka o.o. w [...] wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu...

III SA/Wa 2422/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia o nałożeniu...
wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie NUS z [...] maja 2019 r., 5. Postanowieniem z [...] sierpnia 2019 r. DIAS stwierdził...

III SA/Wa 3558/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-23

Administracji Skarbowej w W. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę Naczelnik Urzędu...
Naczelnik US z [...] maja 2017 r., Pismem z 13 lipca 2017 r. skarżący wystąpił o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na powyższe postanowienie Naczelnika US...

I SA/Gl 1239/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-24

z dnia 29 lipca 2022 r. nr 2401-IOV1.4103.23.2022.BA UNP: 2401-22-172471 w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...
Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: DIAS) z 29 lipca 2022 r., w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., 2. Stan sprawy., 2.1. Naczelnik [...] [...] Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100