Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

II SO/Sz 7/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-12-18

. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. P. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie z jego wniosku o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Zakładu Karnego...
w W. za nieprzekazanie skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem o przywrócenie terminu. Pismem z dnia...

II SA/Ol 536/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-25

2011r. wniosku E. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 października 2010r...
listopada 2009r., sygn. akt II SO/Ol 17/09 postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowieniem z dnia 19 października 2010r. Wojewódzki Sąd...

III SAB/Gd 66/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-08-12

doręczoną z dniem 7 lipca 2022 r., W dniu 4 sierpnia 2022 r. pełnomocnik skarżącego wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku...
nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W myśl art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem...

III SAB/Gd 66/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-11-15

elektroniczny, a przesyłka została uznana za skutecznie doręczoną z dniem 7 lipca 2022 r., W dniu 4 sierpnia 2022 r. pełnomocnik skarżącego wniosła o przywrócenie terminu...
III SAB Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku., Postanowieniem z dnia 30...

II SA/Ol 702/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-27

jest w takiej sytuacji przywrócenie uchybionego terminu - na ogólnych zasadach określonych w art. 85 - art. 89 p.p.s.a., z uwagi na konieczność przeprowadzenia incydentalnego...
postępowania dotyczącego ustanowienia dla strony profesjonalnego pełnomocnika. Reguła ta dotyczy, w szczególności właśnie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...

II SA/Ol 708/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

jest w takiej sytuacji przywrócenie uchybionego terminu - na ogólnych zasadach określonych w art. 85 - art. 89 p.p.s.a., z uwagi na konieczność przeprowadzenia...
incydentalnego postępowania dotyczącego ustanowienia dla strony profesjonalnego pełnomocnika. Reguła ta dotyczy, w szczególności właśnie przywrócenia terminu do wniesienia skargi...

II SAB/Ol 77/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-02

zaskarżenia. Jednocześnie, dopuszczalne jest w takiej sytuacji przywrócenie uchybionego terminu - na ogólnych zasadach określonych w art. 85 - art. 89 p.p.s.a., z uwagi...
, po zapoznaniu się ze sprawą i po dokonaniu jej fachowej oceny, mógłby ewentualnie wywieść skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia...

II SAB/Ol 33/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-28

przywrócenie uchybionego terminu - na ogólnych zasadach określonych w art. 85 - art. 89 p.p.s.a., z uwagi na konieczność przeprowadzenia incydentalnego postępowania...
dotyczącego ustanowienia dla strony profesjonalnego pełnomocnika. Reguła ta dotyczy, w szczególności właśnie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej objętej...

II SAB/Ol 17/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-28

o przyznanie prawa pomocy nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Jednocześnie, dopuszczalne jest w takiej sytuacji przywrócenie uchybionego terminu...
profesjonalnego pełnomocnika. Reguła ta dotyczy, w szczególności właśnie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej objętej bezwzględnym przymusem adwokacko...

II SAB/Ol 79/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-09

środka zaskarżenia. Jednocześnie, dopuszczalne jest w takiej sytuacji przywrócenie uchybionego terminu - na ogólnych zasadach określonych w art. 85 - art. 89 p.p.s.a., z uwagi...
właśnie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej objętej bezwzględnym przymusem adwokacko-radcowskim. Jeżeli bowiem stronie przyznano pełnomocnika w ramach prawa...
1   Następne >   2