Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

II SA/Po 799/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-20

niejawnym wniosku A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. K. na uchwałę Rady Miejskiej z dnia [...] 2015r. Nr [...] w przedmiocie...
ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów p o s t a n a w i a przywrócić A. K. termin do wniesienia skargi /-/ I. Paluszyńska Pismem z dnia 26 września...

II SA/Ol 960/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-21

niejawnym sprawy z wniosku T.G. i J.T. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1...
I. odmówić T.G. przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 października 2007r. sygn. akt II SA/Ol...

IV SA/Wr 372/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. C. na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. z dnia [...] czerwca...
2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić przywrócenia termin do wniesienia skargi. Pismem z dnia 28 lipca 2016 r. R. C...

I OZ 196/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. F. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Limanowa w przedmiocie przyznania komunalnego lokalu...
. pełnomocnik skarżącej wniósł do Sądu skargę kasacyjną na opisane na wstępie postanowienie oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej., Postanowieniem...

II FZ 476/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-28

o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Barbary G. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy T. postanowił: oddalić...
zażalenie. Zaskarżonym postanowieniem Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu /WSA/ odrzucił wniosek Barbary G. /skarżącej/ o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...

IV SA/Wa 1595/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-20

niejawnym wniosku K. J. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa w sprawie ze skargi K. J. na czynność Burmistrza...
Gminy [...] w przedmiocie zmiany adresu nieruchomości postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa...

IV SA/Wa 375/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

wniosku M. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na akt Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia...
z tytułu pełnienia funkcji kuratora strony w postępowaniu administracyjnym postanawia: - przywrócić termin do wniesienia skargi. W dniu 10 lutego 2014r. M. B. złożyła...

IV SA/Wa 374/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-23

wniosku M. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na akt Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia [...] grudnia 2011r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia...
z tytułu pełnienia funkcji kuratora strony w postępowaniu administracyjnym postanawia: - przywrócić termin do wniesienia skargi. W dniu 10 lutego 2014r. M. B. złożyła...

II OZ 329/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

stycznia 2014 r., sygn. akt II SAB/Kr 216/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił wniosek M.D. i A. D. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...
warunków zabudowy., W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 17 grudnia 2013 r...

II OZ 183/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 maja 2015 r. w sprawie ze skargi C. K...
w Poznaniu odrzucił wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 maja 2015 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   26