Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

I OZ 1717/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

T. T. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ze skargi T. T...
w biurze podawczym Sądu), T. T. zawarł wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że odpisu wyroku nie otrzymał do rąk...

I OSK 2940/16 - Wyrok NSA z 2018-11-08

jego ogrzewania. Ponadto był on wzywany przez właściciela lokalu do zaprzestania tego rodzaju zachowania, lecz nie przywrócił stanu sprzed naruszeń., Powyższe, w ocenie Sądu...
u.z.s.z. w przypadkach, o których mowa w ust. 8, dyrektor oddziału regionalnego wzywa żołnierza do zaniechania naruszeń, określając trzydziestodniowy termin realizacji...