Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 3737/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

niejawnym sprawy z wniosku K. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r. znak: [...] w przedmiocie nakazania usunięcia odpadów postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

IV SA/Wa 3737/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-31

niejawnym sprawy z wniosku K. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2014 r...
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję z dnia [...] lipca 2014 r., dołączając do wniosku skargę. Jak stwierdziła skarżąca, postanowienie z dnia 13...

VI SA/Wa 138/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-06

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. J. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Głównego...
Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

IV SA/Wa 530/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-14

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oddala skargę Główny Inspektor Sanitarny postanowieniem...
z dnia [...] lutego 2010 r., po rozpatrzeniu wniosku P. P. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego...

II SA/Wa 2269/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-24

Wyższej Szkoły [...] w K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Wyższej Szkoły [...] w K. na decyzję Ministra Nauki...
- przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia [...] sierpnia 2012 r...

III SA/Wa 3288/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-02

[...] września 2005 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu...
Administracyjnego w Warszawie oddala skargę Pismem z 21 lipca 2005 r. zatytułowanym 'Wniosek o przywrócenie terminu' pełnomocnik K.B. - adwokat A.S., skierował...

I SA/Wa 3036/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-16

. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Zaskarżonym...
postanowieniem z dnia [...] września 2014r. nr [...] Minister Skarbu Państwa odmówił H. P. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody [...] z dnia...

III SA/Wa 3050/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-29

. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. F. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi B. F., P. F., M. M., B. M. na decyzję...
wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi W rozpoznawanej sprawie skarżący - B. F. i P. F. wnieśli za pośrednictwem...

VIII SA/Wa 291/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-25

. Z. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Przedmiotem...
rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga L. Ż. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości znak [...] z [...] stycznia 2016 r., w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...

III SA/Wa 3114/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-20

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania oddala skargę Zaskarżonym...
postanowieniem z [...] września 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. odmówił Skarżącemu - M. G. przywrócenia terminu do złożenia odwołania ., Z motywów postanowienia wynika...
1   Następne >   +2   +5   +10   100