Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 983/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-09-18

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego z dnia [...] września 2016r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu prawa jazdy postanawia 1. przywrócić termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu...

IV SA/Po 134/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-19

Odwoławczego w P. z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania 1. uchyla zaskarżone...
., [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu., W uzasadnieniu organ wskazał, że zaskarżonym postanowieniem Starosta G., działając na wniosek W. S., odmówił przywrócenia terminu...

II SA/Po 411/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-16

w zakresie kierowania pojazdami postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. /-/ W. Batorowicz Postanowieniem z dnia 03.07.2008 r. Wojewódzki...
przekazanym do Sądu w dniu 24.03.2009r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, który uzasadnił nieprawidłowym pouczeniem przez Kolegium o środkach...

II SA/Po 411/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-09-10

sprawności w zakresie kierowania pojazdami postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. /-/ Wiesława Batorowicz Postanowieniem z dnia 3 lipca 2008...
2009 r. przekazanym do Sądu w dniu 24 marca 2009 r., skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, który uzasadnił nieprawidłowym pouczeniem...

I SA/Po 886/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-01

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Starosta [...] decyzją z [...] maja 2021 r., nr [...], ustalił na rzecz S. W. (dalej...
ze zm. - w skrócie: 'u.c-19'), wezwał S. W. do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania., Wnioskiem z [...] sierpnia 2021 r. S. W. wystąpił...

III SA/Po 457/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-20

ze skargi AP i P P na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K z dnia ... r. nr ... w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmówiło A P i P P przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta K z dnia...

I SA/Po 604/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-13

Skarbowej [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r. firma X...
spółka o.o. w [...] wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu...

IV SA/Po 101/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-21

niejawnym wniosku P.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P.S. na uchwałę Rady Miejskiej w M. nr [...] z dnia [...] września 2014 r...
zasad sprzedaży udziałów w nieruchomości., Następnie pismem z dnia [...] stycznia 2015 r. skarżąca sprostowała swoje twierdzenie zawarte we wniosku o przywrócenie terminu...

I SA/Po 603/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-13

Administracji Skarbowej [...] z dnia [...] maja 2021 r. r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r...
. firma A spółka o.o. w Z. wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu...

I SA/Po 601/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-29

Skarbowej w [...] z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę. W dniu [...] czerwca 2021 r...
. A. spółka o.o. w [...] wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2021 r. nr [...], odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100