Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 55/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-04-08

Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę w całości. Skarżący D.D. - dalej zwany Stroną, Skarżącym...
przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Celno- Skarbowego z dnia [...] czerwca 2019 r. w przedmiocie odmowy umożliwienia stronie...

II SA/Go 562/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-28

do wniesienia odwołania (art. 134 kpa), to początek biegu siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu (art. 58 § 2 kpa) liczyć należy zazwyczaj...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu. Decyzją...

II SA/Go 478/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-14

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.K. na postanowienie Wojewody z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia...
odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 18 czerwca 2008 r. (data stempla pocztowego 19 czerwca 2008 r. - k.5) reprezentujący skarżącą...

I SA/Go 257/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-09-23

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminu...
Rolnictwa z [...] marca 2020 r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania., Rozstrzygnięcie organu...

I SA/Go 366/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-08-10

niejawnym w dniu 10 sierpnia 2017 r. wniosku o przywrócenie terminu do usunięcia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R...
termin do usunięcia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W piśmie z dnia [...] października 2016r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym...

I SA/Go 295/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-04

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2019 1. Uchyla zaskarżone...
', 'organ II instancji') z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] odmawiające Stronie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] grudnia...

I SA/Go 294/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-04

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2018 1. Uchyla...
', 'organ II instancji') z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] odmawiające Stronie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia...

I SA/Go 296/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-11-04

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2020 1. Uchyla zaskarżone...
', 'organ II instancji') z dnia [...] lipca 2021 r. nr [...] odmawiające Stronie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] grudnia...

II SA/Go 171/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-04

[...] na Samorządowe Kolegium Odwoławcze z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania Uchylono zaskarżone postanowienie Decyzją...
[...] roku ( data wpływu do SKO - [...] roku ) Rada Koordynacyjna [...] wniosła o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji z dnia [...] roku. W uzasadnieniu wniosku Rada...

II SA/Go 749/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-02

Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie. Postanowieniem z dnia [...] lipca...
), odmówiło A.S. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu postanowienia organ wskazał, iż decyzją z dnia [...] maja 2021 r. nr [...] Burmistrza...
1   Następne >   +2   +5   +10   100