Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 783/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-29

odrzucić wniosek skarżącej E. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 14 lipca 2009 r. E. K. złożyła...
do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego prośbę o 'przywrócenie terminu dotyczącego dalszego biegu sprawy'. Pismo to wpłynęło do organu w dniu 11 sierpnia 2009 r...

I SA/Gd 1638/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-21

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 1...
.) - dalej jako 'Skarżąca' o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 19 lutego 2013 r., ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne...

I SA/Gd 1634/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-21

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 1...
M.) - dalej jako 'Skarżąca' o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 19 lutego 2013 r., ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne...

I SA/Gd 1636/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-21

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 1...
(obecnie M.) - dalej jako 'Skarżąca' o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 19 lutego 2013 r., ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne...

I SA/Gd 1632/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-21

. na postanowienie Samorządowego Kolegium z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 1. Zaskarżonym...
jako 'Skarżąca' o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 19 lutego 2013 r., nr [...], ustalającej wymiar podatku od nieruchomości...

I SA/Gd 1637/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-21

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 1...
M.) - dalej jako 'Skarżąca' o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 19 lutego 2013 r., ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne...

I SA/Gd 1635/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-21

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 17 listopada 2014 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. 1...
M.) - dalej jako 'Skarżąca' o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia 19 lutego 2013 r., ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne...

I SA/Gd 681/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-18

2011 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi O.R. na decyzję...
a w i a: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR decyzją z dnia 11 maja 2010 r...

I SA/Gd 682/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-01-18

stycznia 2011 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi O.R. na decyzję...
a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR decyzją z dnia 12 maja...

I SA/Gd 885/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2024-01-16

w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2023 r., sygn. akt: SKO Gd/151/23 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.) - dalej jako 'O.p.' po rozpoznaniu wniosku A. S. (dalej: Strona, Skarżący) o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100