Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 412/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-08

stycznia 2014 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym wniosku E. K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi...
Postanowieniem z dnia 20 listopada 2014 r. wydanym w sprawie niniejszej tutejszy sąd odrzucił wniosek E. K. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi wskazując...

II SA/Bk 577/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-09-22

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone...
kosztów pogrzebu, odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:, Wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2020 r...

I SA/Bk 382/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-09

Nadleśnictwa N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] (dalej: SKO). Następnie, w dniu [...] r., wniosło o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od ww. decyzji Wójta Gminy...

II SA/Bk 545/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-05

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.) w związku z prośbą R. K. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta...

II SA/Bk 251/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-10-02

na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 października 2018 r. wniosku R. M. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku...
mu czynów i wymierzającego karę dyscyplinarną wydalenia ze służby p o s t a n a w i a przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej...

II SA/Bk 294/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-04-07

kwietnia 2016 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym wniosku S. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie...
choroby zawodowej postanawia : odrzucić wniosek o przywrócenie terminu , Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2015 r. wydanym w sprawie niniejszej oddalono skargę S. B. na decyzję P...

I SA/Bk 384/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej wysokość...
., dalej jako: 'k.p.a.') wniosło o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od ww. decyzji Wójta Gminy K. z [...] kwietnia 2019 r. W uzasadnieniu wskazano, że ww...

I SA/Bk 386/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-25

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej jako: 'k.p.a.') wniosło o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od ww. decyzji Wójta Gminy K. z [...] kwietnia 2019 r...

II SA/Bk 1191/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-20

Postępowanie w sprawie przywrócenia terminu do dokonania zaniedbanej czynności procesowej prowadzone jest na prośbę strony i opiera się na ocenie okoliczności...
[...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości oddala...

I SA/Bk 532/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-07

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji...
opłat., 3. Następnie, w dniu [...] listopada 2017 r. Skarżąca za pośrednictwem poczty złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, wskazując...
1   Następne >   +2   +5   +10   100