Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 692/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-09

wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi przez R. Ł. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] znak [...] w przedmiocie...
wymeldowania postanawia odmówić przywrócenia terminu R.A. III SA/Łd 692/13, U Z A S A D N I E N I E, Postanowieniem z dnia 5 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

III SA/Łd 40/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. po rozpoznaniu zażalenia G.R. na postanowienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
maja 2016 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) G.R. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowań zakończonych ww. decyzjami...

III SA/Łd 39/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. po rozpoznaniu zażalenia G.R. na postanowienie Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...
2016 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) G.R. złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowań zakończonych ww. decyzjami z dnia...

III SA/Łd 38/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej jako: 'k.p.a.') odmówił G. R. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu organ I instancji...
wskazał, że G.R. w dniu 23 maja 2015 r. (powinno być: 2016 r.) złożył w Biurze Powiatowym ARiMR w K. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie...

III SA/Łd 37/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.; dalej jako: 'k.p.a.') odmówił G.R. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania., W uzasadnieniu organ I instancji...
wskazał, że G.R. w dniu 18 maja 2015 r. złożył w Biurze Powiatowym ARiMR w K. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją...

II SA/Łd 109/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-05

w dniu 5 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika K. P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku...
oraz wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi B. P. i K. P. oraz A. Z. i R. Z. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. z dnia...

I SA/Łd 1070/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-18

roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. B., B. F. i P...
A. w podatku od towarów i usług za sierpień, wrzesień i październik 2008 r. postanawia: przywrócić termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi...

I SA/Łd 669/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-09-02

września 2016 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku R. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. Ś. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł...
. z dnia [...] roku Nr [...] UNP [...] w przedmiocie: odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Postanowieniem...

III SA/Łd 969/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-30

. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę. Postanowieniem...
z [...] nr [...] Główny Inspektor Transportu Drogowego (dalej: GITD), po rozpoznaniu wniosku P. K. (dalej: strona, skarżący) z [...] o przywrócenie terminu do wniesienia...

III SA/Łd 41/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-04-25

Powiatowego ARiMR wydał decyzję., W dniu 16 maja 2016 r. (data stempla pocztowego) skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie...
występując o przywrócenie terminu na złożenia wniosku o płatność, lecz postępowanie zostało umorzone i organ nie uwzględnił jego żądania. Skarżący wskazał, że biorąc...
1   Następne >   +2   +5   +10   100