Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 1367/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-17

na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi nie powoduje bowiem obowiązku sporządzenia projektu budowlanego., 2. Przywrócenie możliwości ogrzewania lokalu mieści się w granicach...
i Stanisławowi G. sporządzić w terminie do 28 lutego 2003 r. inwentaryzację budowlaną wraz z oceną techniczną wykonanych robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji...

SA/Bd 1296/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-03

przywróciło stan pierwotny w sprawie, a więc do sytuacji z chwili złożenia wniosku o wydanie informacji w trybie art. 5 Kodeksu celnego. Natomiast w tej sprawie...
taryfowa przestaje obowiązywać przed upływem powyższego terminu. Przy czym w sytuacji, gdy informacja została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych...