Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

K 5/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-07-15

. o zmianie ustawy - Prawo celne wprowadziła kolejne zmiany w omawianym zakresie., Po pierwsze, przywróciła ona uprawnienie do zwolnienia celnego dla osób fizycznych...
został postawiony tylko w odniesieniu do przepisów przejściowych, określających termin i sposób wejścia w życie nowych uregulowań. Wnioskodawca nie kwestionuje natomiast...